Author's photo
Magdalena S.
slovenčina

združené pomenovanie - ustálené pomenovania

čo je to? neznáma choroba,ludové príbehy,vysoká škola,alebo volný čas

6 odpovedí
Združené pomenovanie je spojenie, ktoré by bez seba malo iný význam. V tomto prípade vysoká škola. Ak by sme si zobrali len skolu, tá by mohla byť aj základná aj stredná. Pri zdruzenom pomenovaní však vieme, že máme na mysli len školu vysokú a žiadnu inú. Ďalšie priklady triedna kniha, nákladné auto...
avatar
Zmazaný účet
vysoka skola
volny cas
Vysoká škola
vysoka skola
Na doplnenie k otázke:

Združená pomenovania sa od voľných slovných spojení líšia tým, že združené pomenovania sú vždy ustálené, sú uložené v pamäti ako "hotové jednotky", ktoré sú veľmi silno zviazané s vecou, ktorú pomenúvajú - napríklad vysoká škola/stredná škola (typ/stupeň školy) bude združené pomenovanie, kým slovné spojenia náročná škola/ľahká škola, budú len voľné slovné spojenia, pretože prídavné mená len určujú vlastnosť tej školy.

Ďalším znakom je, že od združených pomenovaní môžeme väčšinou vytvoriť jednoslovné pomenovanie, napr. vysoká škola - výška, striedacia lavica - striedačka, diplomová práca - diplomovka a pod.

Ďalším znakom združených pomenovaní je to, že jednotlivé slová združeného pomenovania nemôžeme rozvíjať, napr. stará mama nemôže byť *veľmi stará mama. Ale voľné spojenie šťastná mama môžeme rozšíriť a vytvoriť spojenie veľmi šťastná mama atď.

možno ich rozdeliť na priame a nepriame.

príklady:

priame pomenovanie skutočnosti:automatická práčka,

nepriame pomenovanie skutočnosti: že bol oklamaný: sadol mu na lep

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či je skutočnosť pomenovaná priamo alebo nepriamo:

vločky tancujú

nepriamo

zubaté slnko

nepriamo

telesná výchova

priamo

Česká republika

priamo

husle plačú

nepriamo

stratil hlavu

nepriamo

oxid uhličitý

priamo

ľahká atletika

priamo

Univerzita Komenského

priamo

živé striebro

nepriamo

smrdí mu robota

nepriamo

Spojené štáty americké

priamo