Author's photo
Anonymný autor
slovenský jazyk

Mnozne cislo i

Preco su lesy a lúky tvrde y keď je to tiež množne číslo mužský rod??

2 odpovede
Podstatné meno les sa skloňuje podľa vzoru dub. V mužskom rode ešte existuje kategória životnosti i neživotnosti. Podstatné meno les je neživotné, a preto sa skloňuje podľa vzoru, ktorý je takisto neživotný. Dub je tvrdý vzor, keďže sa končí na obojakú spoluhlásku. Taktiež les sa končí na obojakú spoluhlásku. Dub - možné číslo: dva duby, les - dva lesy.
Podstatné meno lúka je ženského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena. To je takisto tvrdý vzor, ktorý je zakončený na samohlásku a + pred a je tvrdá spoluhláska: dve ženy, dve lúky.
Les sa skloňuje podľa vzoru DUB t.j. mn. č. duby a teda mn.č. lesy,
Lúka sa skloňuje vzor ŽENA t.j. mn.č. ženy a teda mn.č. lúky a k je tvrda spoluhláska.