za pozdravom na konci listu alebo mailu s formulkou "S úctou" alebo "S pozdravom" sa píše bodka alebo čiarka?

Je použitie v úradnom liste spisovné?

2 odpovede
Nie, nepíše nakoľko po tejto formulke nasleduje titul, meno a priezvisko odosielateľa:

...text e-mailu...

S pozdravom

Ing. Juraj S....
áno v oficiálnej korešpondencii je možné použiť S pozdravom" bez bodky a čiarky. Toto spojenie sa píše v samostatnom odseku.