Author's photo
Anonymný autor
fyzika

Fyzika

Ahojte, vedeli by ste mi pomôcť s týmto príkladom?
Tri bodové náboje Q1 = 1.2 nC, Q2 = 9.7 nC a Q3 = 16.1 nC tvoria navzájom pravouhlý trojuholník, pričom náboje Q1 a Q2 tvoria preponu pravouhlého trojuholníka. Vzdialenosť medzi nábojmi Q1 a Q3 je a = 0.52 m a vzdialenosť medzi nábojmi Q2 a Q3 je b = 0.85 m. Vypočítajte uhol φ [°], ktorý bude zvierať vektor výslednej elektrostatickej sily FC, ktorou pôsobia náboje Q1 a Q2 na náboj Q3 s vektorom elektrostatickej sily FC,23, ktorou pôsobí náboj Q2 na náboj Q3. Permitivitu vákua uvažujte ε0 = 8.854.10-12 N-1.C2.m-2.