Author's photo
Anonymný autor
fyzika - sš

Úloha z fyziky

Dobrý deň, vedel by mi prosím niekto pomôcť s touto úlohou ?

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Perioda prudu z obrazka je T=0.02s.
Frekvenciu vypocitas ako f=1/T
Amplituda prudu je Imax=Umax / R, kde Umax je amplituda napatia, z obrazku 325V.
Efektivna hodnota napatia je Uef=Umax/sqrt(2).
Obdobne pre prud Ief=Imax/sqrt(2).