Author's photo
Anonymný autor
chémia - sš

názvoslovie zlúčenín

Ako sa prosím vytvára názvoslovie týchto zlúčenín ?
Zároveň mám otázku, ak sa niekto venuje príprave na LF, ohľadom testovníc, či tieto vzorce je potrebné sa nabifliť alebo stačí pochopiť systému a následne logicky ( výpočtom ) vyvodiť správnu odpoveď. Resp.,či je na skúškach na to čas. Lebo učiť sa správne odpovede znegovaných otázok…

Prílohy:
Question image
4 odpovede
Tak ja by som sa rozhodne naučil systém tvorby názvoslovia a neučil by som sa vzorce naspamäť (je ich veľa a pletú sa).
Toto názvoslovie sa vytvára tak ako všetko ostatné, len tam má 3 zložky. Pri tvorbe názvoslovia vždy určujeme oxidačné čísla. Určite sa treba naučiť ako to funguje a nie len naspamäť výsledky.
V D, F, G a H nepasujú oxidáčné čísla.
Určite sa neuč naspamäť. Prejdi si základné pravidlá.
Najprv si vo vzorci s 3 zlozkami urč anióny a katióny. Následne ich oxidačné čísla. Ak ich nevieš spamäti, odvoď si ich z kyseliny alebo zásady.
A)
CO3 by malo -2, odbodené z H2CO3
OH by malo -1. O -2, H 1 = -1
potom už len do počítaš Cu.
Názov potom formuješ podľa abecedy.
Jednoznačne je výhodnejšie naučiť sa systém a metodiku tvorby vzorcov a názvov - to by si mala mať zvládnuté zo strednej školy /gymnázia. Kedysi sa názvosloviu venovalo veľa času.