Author's photo
Marek P.
slovenčina

Zmena vo význame po vynechaní prestávky

V ktorej z nasledujúcich viet by sa vynechaním prestávky v reči zmenil význam vety?

A) Peter, pôjdeš v stredu na ten koncert?

B) Ach, kiežby som mohol vrátiť čas!

C) Zdalo sa jej, že mince nie sú pravé.

D) Dievča, to bolo naozaj vtipné!

2 odpovede
Dobrý deň,
pokiaľ ide naozaj len o vynechanie prestávky (bez toho, že by sme menili interpunkčné znamienko za vetou), tak by som volila odpoveď D). S použitím prestávky hodnotíme, že nejaký konkrétny výrok alebo konkrétne konanie dievčaťa bolo vtipné. Bez prestávky sa mení význam vety - hodnotíme samotné dievča, osobnosť dievčaťa - ono bolo vtipné.
Komentáre:
Anna K.
Možnosť A) neexistuje bez prestávky. Aj keď zmeníme vetu na oznamovaciu, aj v nej ide o oslovenie a musíme za ním napísať čiarku, a teda urobiť aj prestávku.
Význam vety by sa vynechaním prestávky zmenil vo vete A). Keby sme tam vynechali prestávku už by nešlo o otázku. Veta by bola oznamovacia A) Peter pôjdeš v stredu na ten koncert.