Author's photo
Veronika M.
Excel

využitie funkcií LEFT, RIGHT a MID na vyberanie častí textov V MS Excel

1 odpoveď
tieto funkcie patria do kategórie textových funkcií.

Ich použitie nám umožňuje z textu vpísaného do bunky "odseknúť" požadovaný počet znakov

funkcia LEFT = oseká text v bunke vždy z ľavej strany na požadovaný počet znakov

syntax funkcie vyzerá: LEFT(text,num_chars)

funkcia RIGHT = oseká text v bunke vždy z pravej strany na požadovaný počet znakov

syntax funkcie vyzerá: RIGHT(text,num_chars)

funkcia MID = oseká text v bunke vždy z ľava, tak, že jej poviete koľkým znakom v poradí ma začať a koľko znakov má vrátiť - vypísať.

syntax funckie vyzerá: MID(text,start_num,num_chars)

ako príklad môže byť rodné číslo 871208/XXXX


871208/XXXX = LEFT(871208/XXXX,2) = 87 = vráti prvé 2 znaky
871208/XXXX = RIGHT(871208/XXXX,2) = XX = vráti posledné 2 znaky
871208/XXXX = MID(871208/XXXX,3,2) = 12 = vráti mesiac narodenia 12
Prílohy:
Answer image