Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel funkcia ROUND, ROUNDUP a ROUNDDOWN - zaokruhlovanie

1 odpoveď
funkcie ROUND, ROUNDUP a ROUNDDOWN zaokrúhlia číslo na daný počet číslic

Funkcia ROUND:

Funkcia ROUND zaokrúhľuje podľa pravidiel zaokrúhľovania čísla 1,2,3,4 nadol a 5,6,7,8,9 nahor

jej syntax je ROUND(number, num_digits)

number označuje číslo, alebo adresu bunky, ktorú chceme zaokrúhliť

num_digits označuje počet, desatinných miest, na ktoré chceme zaokrúhlovať


Funkcia ROUNDUP:

funkcia ROUNDUP zaokrúhľuje vždy nahor na požadovaný počet desatinných miest

syntax funkcie je ROUNDUP(number,num_digits)

number označuje číslo, alebo adresu bunky, ktorú chceme zaokrúhliť

num_digits označuje počet, desatinných miest, na ktoré chceme zaokrúhlovať

Funkcia ROUNDDOWN:

funkcia ROUNDDOWN zaokrúhľuje vždy nadol na požadovaný počet desatinných miest

syntax funkcie je ROUNDDOWN(number,num_digits)

number označuje číslo, alebo adresu bunky, ktorú chceme zaokrúhliť

num_digits označuje počet, desatinných miest, na ktoré chceme zaokrúhlovať
Prílohy:
Answer image