Author's photo
Henrieta K.
matematika

slovne uholy hranoly

Mário potrebuje zabezpečiť odvoz odpadu zo stavby. Spoločnosť na likvidáciu odpadu ponúka dva rôzne typy kontajnerov. Ktorý si mám objednať, aby mohol odviezť, čo najväčšie množstvo odpadu.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
obsah prvého kontajneru vypočítame ako násobok strán a x b x c

obsah druhého kontajneru vypočítame tak, že si kontajner rozdelíme na 3 časti:

- hranol - 1,7 x 2 x 1

- trojuholníková čast zelenej farby, ktorej obsah vypočítame ako obsahu pomyselného hranola o rozmeroch: 0,4 x 1,7 x 1 (dve polovičné trojuholníkove časti nám urobia jeden hranol

- trojuholníková čast oranžovej farby, ktorej obsah vypočítame ako obsahu pomyselného hranola o rozmeroch: 1,4 x 0,5 x 1,7 (dve polovičné trojuholníkove časti nám urobia jeden hranol

spočítame výslednú sumu a výsledky porovnáme

Prílohy:
Answer image