Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel Funkcia SUBSTITUTE

1 odpoveď
Funkcia SUBSTITUTE zoberie text, ktorý je v bunke a nahradí nami zadaný text z bunky iným textom.

Syntax funkcie SUBSTITUTE je SUBSTITUTE(text,old_text,new_text)

Text - je pôvodný text, ktorý je vpísaný v bunke a obsahuje text, ktorý má byť nahradenýers.

Old_text text v bunke, ktorý má byť nahradený

New_text nový text, ktorý nahradí starý text v bunke
Prílohy:
Answer image