Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel Funkcia FREQUENCY - zisti frekvenciu výskytu hodnôt

1 odpoveď
Funkcia FREQUENCY pracuje s polami buniek. Dokáže hodnoty v tabuľke roztriediť do požadovaných intervalov. Ako jednoduchý príklad si môžeme predstaviť list študentov, ku ktorým sú priradené výsledky z testov a zaujímať nas bude počet študentov, ktorí ziskali napr. menej ako 50 bodov, viac ako 50 ale menej ako 60, viac ako 60 ale menej ako 75 atď.

FREQUENCY(data_array,bins_array)

Data_array je pole buniek v ktorom chceme hľadať hodnoty výskytu

Bins_array sú limity hodnôt, ktoré hľadáme v poly buniek.

Poznámka: je potrebné pracovať s polami buniek po priradený hodnôt Data_array a bins_array je potrebné funkciu potvrdíť stlačením kláves CTRL + SHIFT + ENTER

Pomocou tejto funkcie by sme n8sledne vedeli vytvoriť histrogram - graf, ktorý by nám hodnoty pekne vyzualizoval.
Prílohy:
Answer image