Author's photo
Juraj S.
Excel

Excel Funkcia PI - Ludolfovo číslo

1 odpoveď
Excel vracia hodnotu Pí na 15 desatinných miest - 3,14159265358979

Jej syntax je: =PI()