Minimálny objem roztoku

Vypočítajte aký minimálny objem roztoku dusičnanu strieborného s koncentráciou 0,3 mol.dm3 treba na kvantitatívne vyzrážanie aniónov brómu, ktore sa nachádza v 300 cm3 roztoku KBr s koncentráciou 0,1 mol.dm3
AgNO3 + KBr---> KNO3 + AgBr

Michaela K.   |   12. 6. 2017   |   chémia
1 hlas
1) C(AgNO3) * V(AgNO3) = С(KBr) * V(KBr). V (AgNO3) = 100 ml.

2) Pre VŠ: konštanta rozpustnosti Ks (AgBr) = 5.3*10^(-13), Koncentrácia v roztoke po reakcie C(Br-) = C(Ag+) = Ks (AgBr) ^(0.5) /odmocnina/ = 1.68*10^(-6). Látkové množstvo n(Br-) = V*C = 0.4l * 1.68*10^(-6) = 6.72*10^(-7) mol. Na záčatku bolo n(Br-) = 0.3l * 0.1 mol/l = 0.03 mol, t.j. sme vyzrážili 99.998% (Br-)
0 hlasov
AgNO3 + KBr= KNO3 + AgBr
V = ?
Takže zo zadania je jasné, že sa pýtajú na čisté Br ?
C = 0,1 mol.dm-3
V= 300 cm3
KBr vo vodnom roztoku ionizuje na K+ a Br-
c(Br-) = c(KBr)
n(A)
c = -------------- mol.dm-3 (mol.l-1) z toho n = c.V
V
n = 0,1 mol.dm-3.0,3 dm3= 0,03 mola Br- sa nachádza v roztoku KBr a toľko aj potrebujeme na vyzrážanie v reakcii :
Použijeme zase klasický vzorec :
n(A)
c = -------------- pričom poznáme n aj c(AgNO3)
V

Takže z tohto vzorca si vyjadríme V : (finálny výpočet)
N 0,03
V = ---------- = ------------ = 0,1 dm3 = 100 cm3 roztoku AgNO3 potrebujeme
C 0,3

Komentáre:

Pod N som jasne myslel malé n.   Marián V.

Pridať komentár


Späť na zoznam otázok

Ďalšie otázky:

Hmotnosť NaCl

Chlorid sodný možno pripraviť reakciou: HCl+NaOH-->NaCl+H2O Vypočítajte aká hmotnosť NaCl vznikne ak zreaguje 50cm3 37%-ného roztoku NaOH, ktorého hustota je 1,4g.cm3

Integrovanie iracionálnej funkcie

Dobrý deň chcela by som sa spýtať či mám správny postup a ak hej tak ako pokračovať ďalej. Ďakujem

Perióda otáčania

Koleso sa rovnomerne otáča tak,že za 1s vykoná pohyb o veľkosti 1rad. Aká je perióda otáčania ?