Author's photo
Dominika B.
anglický jazyk

DOMÁCA ÚLOHA

Pomohli by ste mi prosím s týmto cvičením?
Ďakujem :)

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Here are the answers to check your homework:
1c, 2h,3e, 4a, 5d, 6j, 7f, 8i,9g, 10b