Author's photo
Kristina P.
chémia - sš

Molová hmotnosť

Dobrý deň potrebovala by som vypočítať tento príklad aj s postupom.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Najprv musíte vypočítať počet atómov (Zn) zinku - n = N/N(a) --- N = n x N(a)
N(a) je Avogadrová konštanta - 6,022 x 10 na 23
n = m/M
n = 10 / 65,4
n = 0,153 mol
N = n x N(a)
N = 0,153 x 6,022 x 10 na 23
N = 92 , 08 x 10 na 21 atómov zinku
V 10 g Zn sa nachádza 92, 08 x 10 na 21 atómov

m(Ca) = n x M
n = N/N(a)
n = 92,08 x 10 na 21/ 6,022 x 10 na 23
n = 0,153 mol
m = 0,153 x 40
m = 6,12 g Ca
Komentáre:
Lea Č.
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, prečo sa v riadku : N = 92 , 08 x 10 na 21 atómov zinku zmenilo číslo z predošlej 23 na 21. Za vysvetlenie ďakujem.