Kedy sa používajú pozdravy „Yours faithfully“ a „Yours sincerely”?

1 odpoveď
Yours faithfully sa používa ak píšeme list/email na neurčitú osobu, tz. ak začínáme email oslovením Dear Sir or Madam