nemčina odlúčiteľné predpony v präterite

Dobrý deň, rada by som sa spýtala, ako budem tvoriť präteritum ako má sloveso odlúčiteľnú predponu. V perfekte tomu rozumiem, ale aký bude mať sloveso tvar ak bue v präterite? Napríklad sloveso vorstellen?

Alexandra T.   |   19. 1. 2019   |   nemčina
0 hlasov
Predpona sa v préterite odlúči od slovesa. Napr. stellten sie vor alebo Ich stellte Ihnen vor.
Fúseková

Komentáre:

Predpona sa préterite odlúči od slovesa. Napr. stellten Sie vor, Ich stellte Ihnen vor. Fúseková   Helena F.

Pridať komentár

0 hlasov
Prateritum slova vorstellen bude vyzerat nasledovne,zaklad slova normalne a odlucitelnu predponu na koniec :ich stellte vor, dufam stelltest vor, er stellte vor atď
0 hlasov
Preteritum pri slovesach s odlucitelnou predponou napr pri slovese vorstellen vyzera nasledovne: ich stellte vor, du stelltest vor, er sie es stellte vor... teda zaklad slovesa v preterite a za nim odlucitelna predpona...dufam ze pomohlo :)
0 hlasov
Postavenie vo vete, napr.:
- pravidelné/slabé sloveso s odlučiteľnou predponou v préterite = Ich machte das Licht aus.
- nepravidelné/silné sliveso s odlučiteľnou predponou v préterite = Ich rief meine Mutter an.
0 hlasov
Predpona sa nemení

http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-allemand-verbe-sich%20vorstellen.html
0 hlasov
Predponu dávame na koniec vety. Teda Ich stelle vor.
0 hlasov
Sloveso s odlučiteľnou predponou sa v préterite sprava presne tak, ako keby bolo v prítomnom čas.
Ak je predpona odlučiteľná, tak to hovorí už samostné slovo: predpona sa odlúči a je na konci vety. Sloveso je v tvare préterita.

Váš príklad - sloveso vorstellen.
On sa všetkým predstavil.

Er stellte sich allen vor.

Ak je sloveso nepravidelné , tak bude v nepravidelnom tvare préterita a odlučiteľná predpona je na konci vety.

Príklad: sloveso abfahren
On včera odcestoval.
Er fuhr gestern ab.

S pozdravom

Helena S.
0 hlasov
Dobrý deň, normálne ako v pritomnom čase, odlúčite predponu, čiže bude stellte vor, pričom pri tvorení vety predpona bude na konci vety. Napr. Ich stellte mir mein Traumhaus vor.
0 hlasov
Dobrý večer !
V Préterite je to rovnaké. Čiže napr. Ich stellte vor, oder zerbrechen- er brachte zer.

Späť na zoznam otázok

Ďalšie otázky:

Zlomky

Ako sa dáva zmiešaný zlomok na desatinné číslo?

Prosím pomôcť s postupom kvádra

Prosím pomôcť s postupom kvádra, narisovať vieme,len nevieme zapísať postup kvádra,malo by to vyzerať asi ako sme robili kocku,no toto nevieme. Ďakujem veľmi pekne.

Vypočítanie príkladov na Súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti

Dobrý deň potreboval by som do stredy (23. 01.2019) vypočítať 10 príkladov na učivo Súčet prvých n členov aritmetickej postupnosti. Za úspešné vypočítanie by som Vám na Váš účet poslal 10 eur.

Prosim o pomoc pri vyriešení prikladu, postup, vysledok, dakujem pekne

Michal narysoval pravidelný šesťuholník, ktorého vrcholy ležali na kružnici dĺžky 16cm. Potom pre každý vrchol svojho šesťuholníka narysoval kružnicu so stredom v tomto vrchole, ktorá prechádzala…

Chémia

Koľko mólov je 54,28 g BeCl2?