statický a dynamický opis

aký je to statický a dynamický opis? Akú má charakteristiku? Ako by som ho mala pisať?

4 odpovede
Takže statický opis. Tento opis je viac - menej nemenný, stály. Znamená to, že je to akoby charakteristika. Opisujete vlastnosti alebo znaky niekoho/niečoho.
Využívajú sa slovesá V prítomnom čase A oznamovacie vety. Môžu sa tam objaviť aj prirovnania, občas metafory, ale tie veľmi zriedka.
Môže to byť aj opis pracovnej činnosti.

Ak vám niečo nie je celkom jasné, napíšte mi čo. Prevysvetlím.
Statický opis - je opísanie nejakých vonkajších vlastností osôb, zvierat, vecí. Používajú sa v ňom predovšetkým prídavné a podstatné mená. Do statického opisu patrí aj charakteristika postáv, v ktorej píšeš povahu osoby, jej vlastnosti.
Komentáre:
Hoang A.
zdravicko, prepacte, ale charakteristika nepatri do statickeho opisu
Statický opis opisuje človeka alebo vec, zvonka, sú využívané najmä prídavné mená... Pri dynamickom opise, naopak, slovesá - je to opis pracovnej činnosti, recept...
Charakteristika je vonkajšia alebo vnútorná, môže mať prvky rozprávania. Je tiež priama alebo nepriama (prostredníctvom skutkov, príbehu...).
týmto sa vyznačuje dynamický opis:

Dynamický opis - je opis dejov, procesov či činností, ktoré sa opakujú. Typickým dynamickým opisom je opis pracovnej činnosti.

v dynamickom možno najviac použiť slovesá 1. osoba singulár, alebo 2. osoba plurál