Author's photo
Juraj S.
matematika

súčtové a rozdielové vzorce pre sin a cos

1 odpoveď
sin (x + y) = sin x . cos y + cos x . sin y
sin (x – y) = sin x . cos y – cos x . sin y
cos (x + y) = cos x . cos y – sin x . sin y
cos (x – y) = cos x . cos y + sin x . sin y