Povrch a objem telies

Author's photo
Andrea D.
matematika

Chcela by som pomôcť s otazkou: vypočítaj povrch a objem kocky, ktorej stenová uhlopriečka má dľžku 5cm.

Postup je jednoduchý, u kocky sú všetky steny aj hrany rovnaké a stenová uhlopriečka je vlastne prepona "c" v rovnoramennom pravouhlom trojuholníku s rovnako dlhými odvesnami a=b.
Podľa Pytagorovej vety a2+b2=c2, súčasne a=b, dostávame a2+a2=c2, odtiaľ 2 a2=c2, a po odmocnení √(2a^2 )=c, čo aj inak ešte môžeme zapísať aj a√2=c a odtiaľ po vyjadrení a=c/√2==5/√2 . Takto vypočítanú stranu už len dosadíme do vzorcov pre objem kocky V= a3 a povrch kocky S=6 a2. (Ospravedlňujem sa, ale aj keď som to vypísal vo worde, po skopírovaní a prenesení sem to odmocniny a mocniny neukazuje správne od Pytagorovej vety...) Takže akékoľvek konzultácie, stačí napísať a dohodneme všetko potrebné, podľa potreby aj vysvetlím...
Komentáre:
Jozef K.
https://www.calculat.org/sk/objem-povrch/kocka.html https://sk.wikipedia.org/wiki/Kocka
Jozef K.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kocka https://www.calculat.org/sk/objem-povrch/kocka.html
Jozef K.
https://www.calculat.org/sk/objem-povrch/kocka.html
Jozef K.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kocka
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku