Prečo sa rizoto píše s mäkkým "i" a ryža sa píše s ypsilonom?

2 odpovede
Slovo rizoto je prebrané z talianskeho slova rizzotto, takže sa čiastočne prevzalo s talianskym prepisom. Ryža je spisovne po slovensky a ide o vybrané slovo.
Pretože rizoto je cudzie slovo, ktoré sa prevzalo aj s pravopisom, teda s iotou.