Píše psi alebo psy? ako sa tvorí množné číslo od slova pes.

Kedy píšeme psy a kedy psi

4 odpovede
Zvieracie podstatné mená pes, vlk a vták sú popri ostatných zvieracích podstatných menách výnimkou. V nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.

Pri podstatnom mene pes sa uprednostňujú podoby slova zakončené na -y a tiež v odbornej literatúre sa používajú iba tvary psy (napr. nakŕmené psy, poľovné psy, strážne psy).
Spojenia ako nakŕmení psi, poľovní psi, strážni psi sú takisto spisovné a používajú sa väčšinou v beletrii alebo v hovorovom štýle na zdôraznenie bližšieho vzťahu človeka a zvieraťa (t. j. napríklad keď niekto hovorí o svojich psoch).
Komentáre:
Juraj S.
Pokiaľ pri slove pes v množnom čísle nestojí prívlastok alebo iné slovo, ktoré si vyžaduje tvar podľa vzoru chlap alebo dub, správne sú obidve podoby: Psy/psi pobehovali po dvore. Psy/psi sú dobrými pomocníkmi človeka.
tí psi
tie psy
Prílohy:
Answer image
toto neni pes ani psi / y - toto je beagle :-)