Katarína G.

Katarína G.

Odpovedá do 1 hodiny, na 100% správ
100% 1 hod
Prijíma študentov

Katarína G.

Prijíma študentov

Matematika a fyzika pre stredoškolákov a mladších, aj v angličtine

  • 4 odučené lekcie
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
Cena Od 15 €/hod
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Ahojte,
momentálne študujem na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave v medzinárodnom programe IB, kam som išla z bilingválneho anglického programu. Od malička sa zapájam do rôznych súťaží z oblastí matematiky a fyziky (olympiády, semináre), v prípade fyziky aj na medzinárodnej úrovni (Turnaj mladých fyzikov), kedy súťaž prebieha v angličtine.

Som aktívnym dobrovoľníkom v o.z. Riešky a n.o. P-mat, ktoré sa zameriavajú na zážitkové vzdelávanie a popularizáciu matematiky, fyziky a biológie pre žiakov základných škôl.
Okrem toho mám skúsenosť aj s tutoringom rovesníkov u nás na škole cez systém gjh Tútoring.

Povedala by som, že zamýšľanie sa nad tvorbou efektívnych hodín a učebného procesu bude jednou z mojich záľub, ktorej sa aktívne venujem najmä pri vymýšľaní programu matematických a fyzikálnych sústredení (pod záštitou Riešok a P-matu). Zameriavam sa na to, aby každá minúta prednášky / doučovania mala zmysel a aby si z nej v danom momente poslucháč odniesol čo najviac. To napríklad znamená, aj vnímanie nálady medzi poslucháčmi a zmenu aktivity na interaktívnejšiu v prípade, že pokleslo sústredenie, alebo záujem. Verím, že individuálny, dynamický a kreatívny prístup doučovateľa, ktorého to musí baviť, sú kľúčové.

Typy lekcií

Standard lesson

15 € / 55 min

Zodpovedané otázky (4)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Katarína G.

Obvod a obsah rovinných útvarov

V pravouhlom trojuholníku je rozdiel dĺžok odvesien 7 cm. Jeho obsah je 30 cm štvorcových. Vypočítajte dĺžku prepony.

Katarína G.

Exponenty

Dobrý deň prajem, vie mi niekto vysvetliť postup riešenia tohoto príkladu? (hľadám postup, ktorý trvá pod 2 min, kedže test má časový limit) Ďakujem!

Katarína G.

Kružnica

Prosím o vysvetlenie. Aký ma polomer kružnica, ak vieme že uhol FGH je pravý ?

Katarína G.

Magnetická indukcia.

Dobrý deň. Mohol by mi niekto pomôcť s tým príkladom? Dvoma rovnobežnými vodičmi prechádzajú prúdy 100A a 120A a pôsobia navzájom silou 0,2N. Dlžka vodičov je 5m.Urči vzdialenosť vodičov v metroch. Ďakujem.