Lenka N. Overená identita

Lenka N.

Odpovedá do 1 hodiny, na 80% správ
80% 1 hod
Overená identita
Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Lenka N.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Doučovanie a príprava na Testovanie s priateľským prístupom

Cena Od 7 €
Popis Typy lekcií Fotky & certifikáty Zodpovedané otázky

Popis

Som študentka 2. ročníka na gymnáziu v jazykovej triede. Bola som úspešná v biologickej a chemickej olympiáde, ale aj v olympiáde zo SJL či MAT. Pri doučovaní sa snažím vytvoriť uvoľnenú atmosféru, pretože verím, že takýmto spôsobom sa dokážeme naučiť viac. Neformálne sa doučovaniu venujem už 3 roky.

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Na skúšobnej lekcii sa bližšie spoznáme, prediskutujeme ciele a dohodneme sa na priebehu ďalších lekcií.

Zadarmo / 20 min
Štandardná lekcia

7 € / 55 min

Fotky a certifikáty

Zodpovedané otázky (13)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Lenka N.

otazka

Je to takto správne ? Napíšte úplným iónovým zápisom reakciu: 2 KOH (aq) + H2SO4 (aq) → K2SO4 (aq) + H2O (l) Upozornenie: síran draselný tvoria dva katióny draslíka a jeden síranový anión s príslušnými nábojmi podľa oxidačných čísel. čítajte viac: https://www.doucma.sk/otazky/15220-otazka

Lenka N.

otazka

Dobrý den , vedel by mi to niekto skontrolovať ? 1. Upravte schému reakcie na chemickú rovnicu: K + Cl2 ---------> KCl Odpoveď : 2K + Cl2 -------- 2KCl 2. Napíšte chemickú rovnicu, ktorá je vyjadrená slovne: 2 móly tuhého sodíka zreagujú s 2 mólmi kvapalnej vody za vzniku 2…

Lenka N.

chémia

ahojte, prečo roztok hydrogenuhličitanu vápenateho sa odvodzuje od h2co3 nemalo by sa to odvodzovat od trihydrgogen?

Lenka N.

geografia

Aká je približná vzdialenosť medzi najbližšími bodmi Austrálie a Nového Zélandu? a)okolo 2,250 km(1,400 míľ) alebo b)okolo 1,350 km(838 míľ)

Lenka N.

Mocninové funkcie

Dobrý deň, vedel by mi niekto skontrolovať istý obojstranný list z mocninových funkcií? Viac info v správe.