gramatické pravidlá v slovenčine

gramatické pravidlá v slovenčine

Publikované: 14. 5. 2019 Autor: Juraj S.

Vedeli ste o týchto gramatických pravidlách?

Prípona -tko

Slová na -tko sú nesprávne (a české), správne sa končia na -dlo (a skracuje sa predchádzajúca slabika) a často dochádza zároveň k inej úprave slova, napr.:

kružítko →kružidlo vodítko →vodidlo lehátko →ležadlo kvapátko→ kvapkadlo merítko→ meradlo Bilión a podobne

Je nesprávne doslova prekladať z anglických textov číslovky „billion“ a vyššie, pretože v angličtine (a kedysi aj v ZSSR a vo Francúzsku) majú iný význam než v strednej Európe. Preto napr.:

bilión (vo význame: anglické billion ) → miliarda

trilión (vo význame: anglické trillion) → bilión

Rytmické krátenie

Niekedy sa chybne nedodržuje rytmické krátenie (napr. v češtine neexistuje, preto vznikajú pre preklade chyby), napr.:

sovietský, sovietského … → sovietsky, sovietskeho …

talianský, talianského … → taliansky, talianskeho …

hollywoodský, hollywoodského … → hollywoodsky, hollywoodskeho… [lebo sa vyslovuje holivúdsky]

vládnú – vládnúci – vládnúcemu – vládnúcim … → vládnu – vládnuci – vládnucemu – vládnucim …

Fyzikálne jednotky a ich značky

Jednotky sa píšu s malým začiatočným písmenom (napr. meter, farad). Značky jednotiek sa tiež v zásade píšu malým (napr. m), ale značky jednotiek pomenovaných po osobe sa píšu veľkým (napr. F, A, W, V). Výnimku tvorí značka litra (povolené je L aj l, do roku 1979 sa písalo len malé l) a staršia značka fermi (f – malé písmeno).