Doučovanie detí a tínedžerov

Doučovanie detí a tínedžerov

Publikované: 22. 9. 2020 Autor: Kristina U.

Čo je úlohou lektorky/lektora?


Pracovať s mladými ľuďmi je radosť a zodpovednosť. Vidíte, ako rastú, ako sa zo študenta, ktorý sa na hodine španielčiny v škole hanbil rozprávať a mal stres pred učiteľom, stáva sebavedomý mladý človek, ktorý je v komunikácii čoraz sebaistejší. Alebo ako mladej slečne, ktorá sa túži naučiť španielčinu, postupne plníte sen a tešíte sa s ňou, keď si na instagram píše popisy k fotkám po španielsky. To je pre mňa, ako lektorku a doučovateľku, najväčšia radosť. 


Mali ste niekedy učiteľa, ktorý bol netrpezlivý, alebo ste sa ho báli spýtať, ak ste niečomu nerozumeli? Myslím si, že lektor by mal byť pre svojich študentov aj kamoš a mentor, ísť im príkladom svojím správaním, prístupom a postojom. Byť ľudský, priateľský, trpezlivý a inšpirovať ich v tom najlepšom zmysle slova. Študent by sa mal na lekciách cítiť vždy komfortne a bezpečne.


Keď je vaše dieťa na základnej alebo strednej škole, je schopné absorbovať nesmierne veľa vedomostí. To, čo ich baví a je pre nich dôležité, si dokážu zapamätať veľmi ľahko. Pri správne zvolených metódach sa na nich jazyk doslova nalepí. Niekedy sa stáva, že v škole je v skupine napríklad 15 žiakov, ale každý má inú úroveň, inú rýchlosť učenia, inú motiváciu. Pre niekoho je tempo príliš rýchle a nestíha, pre iného príliš pomalé a častokrát sa nedostane ani k slovu, takže síce rozumie, ale vlastne ani nevie, či vie rozprávať a jazyk využívať v praxi. Ak sa študent v škole na hodine španielčiny dostane k slovu len na pár minút dva krát týždenne, ťažko bude v jazyku sebaistý. 


Na doučkách sú témy prispôsobené záujmom študenta a celých 60 minút lekcie je využitých naplno. Nestrácame čas tým, čo už vie. Naopak, sústredíme sa na to, čo je pre neho zložitejšie a z konverzácií vyberáme také témy, ktoré su pre neho praktické, zaujímavé a užitočné.


Ako často mávať hodiny? Ako dlho?


V prípade bežného doučka, ak študent nemá vážne ťažkosti s jazykom či so známkami v škole, je vhodná frekvencia 1 x 60 minút týždenne. Najefektívnejšie je dlhodobé pravidelné doučovanie. Aby som mohla študentovi pripraviť program lekcií na mieru, potrebujem ho najskôr spoznať, zistiť jeho úroveň v španielčine, silné a slabšie stránky, záujmy, spoznať jeho osobnosť. Na to slúži prvých pár lekcií a z nich sa odvíja obsah aj forma ďalších stretnutí, či už on-line alebo osobných. Z toho dôvodu uprednostňujem dlhodobé spolupráce, teda počas celého školského roka, prípadne aj cez prázdniny.


Niekedy sa stane, že študent potrebuje nárazové doučovanie – pred testom, maturitou, chce si zlepšiť známky, pripravuje sa na komisionálky alebo prestúpil na inú školu, kde majú jeho noví spolužiaci oveľa vyššiu jazykovú úroveň. Vtedy je vhodné mať intenzívnejšie doučovanie – 2 x alebo 3 x do týždňa. Poskytujem aj takéto služby a v tom prípade je dobré dohodnúť si vyšší počet lekcií za kratší čas, prípadne dlhšie trvanie hodín (90 alebo 120 minútovky).


Kedy uvidíme výsledky doučka?


Našimi premennými sú aktuálny stav, čas, želané výsledky. Pre predstavivosť si to prirovnajme k cvičeniu a stravovaniu. Ak sme vo forme a zdraví, stačí nám udržiavať sa. Ak sa rozhodneme stať sa profíkom, tréning bude náročný a bude vyžadovať veľa času. A, samozrejme, ak chce schudnúť človek s výraznou nadváhou, musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie a byť trpezlivý, kým uvidí výsledky. Len pravidelné a systematické úsilie prinesie dlhodobý výsledok a rovnako je to aj v učení sa jazyka. Nezabúdajme, že aj cesta je cieľ.


Študenta musí tento proces baviť a mal by sa chcieť učiť. Verím, že keď sa chce, všetko sa dá. Súčasťou procesu výučby je preto aj istý čas samostatnej práce zo strany študenta – napríklad naučenie sa slovíčok v primeranom množstve, vypracovanie domácej úlohy, pozretie si videa či vypočutie podcastu v španielčine. Mojim študentom zadávam konkrétne úlohy prispôsobené ich aktuálnej jazykovej úrovni (napríklad: “Pozri si toto 10-minútové video a na najbližšej hodine sa o ňom budeme rozprávať.” Alebo: “Napíš prosím článok o tom, čo sa dá vidieť a robiť na mieste, ktoré si navštívil cez prázdniny.”). Tiež študentom priebežne poskytujem rôzne zdroje, z ktorých môžu sami čerpať, a ak chcú, nechávam im úplne voľnú ruku v tom, čo budú robiť pre rozvoj svojej španielčiny. Či budú pozerať videá, prekladať si pesničky, písať si po španielsky denníček, čítať články, alebo sa hrať v appke Doulingo, všetky možnosti sú skvelé. To hlavné je mať pravidelný kontakt s jazykom.