Author's photo
Radka D.
matematika

obsah trojuholnika - výpočet

6 odpovedí
a*v(a), pričom v(a) je výška na stranu a. Príp. b*v(b) alebo c*v(c)
Komentáre:
Pavol S.
Chýba lomené 2
S = strana * výška na túto stranu / 2
S=|vc|⋅|AB|

(strana * vyska na stranu )
Komentáre:
Pavol S.
Chýba lomené 2

S = druhá odmocnina z výrazu s.(s-a).(s-b).(s-c), pričom a,b,c sú strany trojuholníka a s = (a+b+c) : 2 "Herónov vzorec"
obsah trojuholníka = 1/2 (strana trojuholníka x výška na túto stranu )
S trojuholníka = (strana trojuholníka * výška na túto stranu) : 2