Author's photo
Roman H.
fyzika

výpočet momentu zotrvačnosti

Potreboval by som vypočítať tento príklad. Tu je celé znenie: Vypočítajte moment zotrvačnosti vodného lopatkového mlynčeka zloženého z valca s polomerom R a 4 lopatiek dĺžky L.

2 odpovede
Moment zotrvačnosti valca vzhľadom na os kolmú na podstavu a prechádzajúcu ťažiskom je 1/2m*R^2 na lopatky by som použil Steinerovu vetu teda moment zotrvačnosti jednej lopatky bude súčtom momentu vzhľadom na os prechádzajúcu ťažiskom ( ktorá je rovnobežná s osou valca) a mL*(L/2+R)^2. Príspevok momentu vzhľadom na os prechádzajúcu ťažiskom by mal byť (m/12)*(L^2+(výška valca)^2) ale najlepšie by bolo tento príspevok korektne zintegrovať. Celkový moment zotrvačnosti je teda súčtom momentu pre valec a 4 lopatiek.
Moment zotrvačnosti telesa je veličina, ktorá vystupuje pri skúmaní jeho otáčavého pohybu.

Označujeme ju väčšinou I (v staršej literatúre to je väčšinou J, jednotkou v SI jekg/m^2.

Moment zotrvačnosti závisí od tvaru a hmotnosti telesa, ale aj od osi otáčania, ktorú si zvolíme.