Author's photo
Emily F.
fyzika

Fyzika

Vedel by mi niekto prosím pomôcť? Ďakujem.
Hmotný bod sa pohybuje po kružnici s polomerom R=9,9m konštantným uhlovým zrýchlením 1,8s^-2. Akú dráhu s opíše jeho sprievodič za čas t=6,8s?

1 odpoveď
Toto zadanie je nedostatočné, chýba v ňom určenie uhlovej rýchlosti v čase t=0. Takto musíme predpokladať, že uhlová rýchlosť bola v čase t=0 nulová. Celkový uhol, ktorý opíše sprievodič za čas t potom je phi = 1/2 x (uhlové zrýchlenie) x čas^2, a pomocou zadaného polomeru ľahko prevediete uhol na dráhu: dráha = polomer s uhol.