Peter K.

Peter K.

Odpovedá do 4 hodín, na 100% správ
100% 4 hod
Prijíma študentov

Peter K.

Prijíma študentov

Matematika a fyzika pokojne a spoľahlivo

  • -
  • Doučuje aj online
  • Od  15 €/hod
  • Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Cena Od 15 €/hod
Preferované časy: doobeda, poobede, večer, víkend
Popis Zodpovedané otázky

Popis

Vyštudoval som fyziku a 35 rokov som učil matematiku a fyziku na vysokej škole.
Rád učím a ako koniček sa zaujímam o žiakov a študentov, ktorých matematika alebo fyzika bolí.
Niekoľko takých som previedol cez reparáty, prijímacie skúšky či maturitu.
Vezmem vás, ak máte naozaj vážne problémy a motiváciu niečo s tým robiť. Neberiem viac doučovaní naraz, na doučovaní sa budeme stretávať iba dvaja.
Okrem toho rád pomôžem so štatistikou, či už s návrhom projektov alebo spracovaním dát.

Zodpovedané otázky (20)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Peter K.

Fyzika

Vedel by mi niekto pomôcť s týmto príkladom? Ďakujem Lata s dĺžkou 0,4 m a s hmotnosťou 5,2 kg je umiestnená na stole tak, že dvoma tretinami dĺžky prečnieva. Aká minimálna sila F (v N) musí pôsobiť na konci prečnievajúcej časti laty, aby nespadla zo stola? Tiažové zrýchlenie uvažujte 9,81 m s–2.

Peter K.

Fyzika

Vedel by mi niekto prosím pomôcť? Ďakujem. Hmotný bod sa pohybuje po kružnici s polomerom R=9,9m konštantným uhlovým zrýchlením 1,8s^-2. Akú dráhu s opíše jeho sprievodič za čas t=6,8s?

Peter K.

matematika - dôkazy

Dobrý deň, vedel by mi prosím niekto pomôcť s týmito dvoma príkladmi (dôkaz sporom)? Dokáž sporom: a) Každé zložené číslo n je deliteľné aspoň jedným prvočíslom p, pre ktoré platí p≤√n b) Číslo √4 nie je racionálne.

Peter K.

Prickled

Dobrý den , potrebovala by som pomoc s týmto príkladom , ďakujem Koľko tepla treba na zohriatie 1,5 litra vody v hliníkovom hrnci s hmotnosťou 0,3 Kg z 283 K na 353 K ? Merná tepelná kapacita hliníka je 0,9 . 10 3 J/Kg. K a hustota vody je 1000 kg/m 3.