study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

Štatistika SPSS - korelácie

Ak mám 2 kvalitatívne údaje, prípadne 1 kvalit. a 1 kvantit., môžem s nimi v SPSS robiť aj korelacie (súvislosti) alebo len rozdiely?

Anonymný autor

Štatistika - typ premennej

Aký typ premennej je syndróm vyhorenia, ak je vyjadrený na stupni nízky, stredný, vysoký? (To by podľa mňa bola ordinálna). Avšak SV je do jednotlivého stupňa zaradený podľa čísla. Napr. od 10-15 je vysoký stupeň, t.z. 11 je vysoký stupeň syndrómu vyhorenia. (A tu už sú čísla, takže by malo ísť o…

Patricia J.

Sieťový graf

Dobrý deň vedel by mi prosím niekto pomôcť s náčrtom sieťového grafu podľa zadania? Ďakujem krásne vopred

Natália V.

Testy normality signifikacia - štatistika

Dobrý deň, kedy je rozloženie premennej normálne rozložené? Ak je signifikancia menšia alebo väčšia ako 0,05? Ďakujem

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

PRÍKLAD 4.5 Cena istého druhu výrobku má normálne rozdelenie so strednou hodnotou 20,50 eura a smerodajnou odchýlkou 5,4. a) Aká je pravdepodobnosť, že výrobok bude v obchode stáť menej ako 21 eur? [Výsledok: 0,536] b) Aká je pravdepodobnosť, že výrobok bude v obchode stáť viac ako 25 eur? …

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

Olympijský strelec vypálil 10 rán na cieľ a na postup do ďalšieho kola potrebuje aspoň 8 zásahov. Ak doterajšie výsledky jeho streľby sú 70% zásahov z veľkého počtu pokusov, aká je pravdepodobnosť, že postúpi do ďalšieho kola? [0.383]

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

V sérii 5000 mobilných telefónov bolo 4000 bezchybných. Na kontrolu akosti vyberme vzorku 12 mobilných telefónov. Aká je pravdepodobnosť, že výber bude rovnomerne rozložený na 6 bezchybných a 6 mobilných telefónov s nejakou vadou? [0.016]

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

Nech náhodná veličina ξ predstavuje počet zásahov cieľa. Pravdepodobnosť zásahu cieľa pri každom zo štyroch výstrelov je 8/10. Určte a) rozdelenie pravdepodobností, distribučnú funkciu F(x) a P(-1.8 < ξ < 2.7), [0.18] b) rozptyl náhodnej veličiny ξ. [0.64]