study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Natália V.

Testy normality signifikacia - štatistika

Dobrý deň, kedy je rozloženie premennej normálne rozložené? Ak je signifikancia menšia alebo väčšia ako 0,05? Ďakujem

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

PRÍKLAD 4.5 Cena istého druhu výrobku má normálne rozdelenie so strednou hodnotou 20,50 eura a smerodajnou odchýlkou 5,4. a) Aká je pravdepodobnosť, že výrobok bude v obchode stáť menej ako 21 eur? [Výsledok: 0,536] b) Aká je pravdepodobnosť, že výrobok bude v obchode stáť viac ako 25 eur? …

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

Olympijský strelec vypálil 10 rán na cieľ a na postup do ďalšieho kola potrebuje aspoň 8 zásahov. Ak doterajšie výsledky jeho streľby sú 70% zásahov z veľkého počtu pokusov, aká je pravdepodobnosť, že postúpi do ďalšieho kola? [0.383]

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

V sérii 5000 mobilných telefónov bolo 4000 bezchybných. Na kontrolu akosti vyberme vzorku 12 mobilných telefónov. Aká je pravdepodobnosť, že výber bude rovnomerne rozložený na 6 bezchybných a 6 mobilných telefónov s nejakou vadou? [0.016]

Maroš V.

ŠTAT - VŠ

Nech náhodná veličina ξ predstavuje počet zásahov cieľa. Pravdepodobnosť zásahu cieľa pri každom zo štyroch výstrelov je 8/10. Určte a) rozdelenie pravdepodobností, distribučnú funkciu F(x) a P(-1.8 < ξ < 2.7), [0.18] b) rozptyl náhodnej veličiny ξ. [0.64]

Maroš V.

ŠTATISTIKA

Nech zo 100 000 všetkých manažérov v krajine je 15 000 žien. Vyberme podniky, v ktorých sú 3 hlavné manažérske pozície. Uvažujme náhodnú veličinu ξ = {počet žien v manažérskej pozícii v podniku s 3 hlavnými manažérskymi pozíciami}. Určte: a) rozdelenie pravdepodobnosti, b) distribučnú funkciu F(x)…

Maroš V.

ŠTATISTIKA

Zistilo sa, že v hypermarkete bolo zo 100 000 zákazníkov 48 000 žien. Vyberme náhodne 3 zákazníkov v rade z celkového počtu a uvažujme náhodnú veličinu ξ = {počet žien v rade vo výbere z troch zákazníkov}. Určte: a) rozdelenie pravdepodobnosti (tabuľkou aj graficky); b) distribučnú funkciu F(x) …