study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

Geometrická postupnosť

Dobrý deň, vedeli by ste mi prosím niekto vypočítať tieto úlohy? Ďakujem.

Anonymný autor

Geometria - translácia, otočenie

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladmi. 1. V rovine je daná priamka p, kružnica k a úsečka AB. Zostrojte úsečku JK tak, aby bola rovnobežná a zhodná s úsečkou AB, aby J patrí p a K patrí k.(postup, rozbor) 2. Daná je priamka p, bod A a kružnica k, bod A neleží ani na priamke ani na…

Anonymný autor

Štatistika

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s príkladom. Meraním v laboratóriu boli zistené nasledujúce dĺžky súčiastky (v mm): (302;310;312;310;313;318;305;309;310;309) Vypočítajte aritmetický, geometrický priemer, modus a medián, smerodajnú odchýlku a rozptyl.

Anonymný autor

Zhodné zobrazenia

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o pomoc s úlohami. 1.Daná je priamka o, kružnica k2, a kružnica k1. Zostrojte všetky štvorce ABCD tak, aby platilo: A ∈ k1, C ∈ k2, a B,D ∈ o. (náčrt, rozbor, postup) 2.Daná je kružnica k1, kružnica k2 a bod S. Zostrojte rovnostranný trojuholník ABC, ak B∈ k1, C…

Lucia D.

Viete mi pomoct s vypoctom

Prosim o vypocet niekoho. Dakujem vopred

Anonymný autor

Dobrý večer,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Chcem poprosiť ak je to možné vyriešit celú úlohu…

Anonymný autor

Dobrý deň,

Daná je priamka p, bod A a kružnica k, pričom bod A neleží ani na priamke ani na kružnici. Kružnica k a bod A ležia v jednej polrovine ohraničenej priamkou p. Zostrojte všetky štvorce ABCD, ktoré majú vrchol B na priamke p, vrchol D na kružnici k. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Anonymný autor

Geometria-Translacia

Sú dané body A,B´,C´,S, kde S je stred strany AC. Zostrojte trojuholniky ABC a A´B´C´,ak viete ze trojuholnik A´B´C´ vznikol z trojuholnika ABC posunutím

Anonymný autor

Príklad- prikimacie skúšky

Dobry den, vedel by mi prosim niekto pomoct s tymto prikladom? 4. Kosci mali pokosiť dve lúky, z ktorých jedna bola dvakrát tak veľká ako druhá. V prvej polovici dňa všetci kosili väčšiu lúku. V druhej polovici dňa sa rozdelili na dve rovnaké skupiny. Jedna skupina pokračovala v kosení väčšej lúky…

Anonymný autor

Všeobecná rovinica roviny

Napíšte všeobecnú rovnicu roviny sigma, dané sú: A[2,3,5] B[1,7,10] rovina ro: 3x-y+2z-5 = 0 Body A, B patria rovine ro Ako mám postupovať pri takomto príklade?