gramatické kategórie podstatných mien

čo určujeme?

1 odpoveď
1. rod
mužský, ženský, stredný
2. číslo
jednotné (singulár), množné (plurál)
3. pád
nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
4. vzor
chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná
5. životnosť (v mužskom rode)
životné
(osoby a zvieratá v sg.)