vzory podstatných mien mužského rodu

1 odpoveď
životné

zakončené na spoluhlásku alebo -o ćhlap
zakončené na -a hrdina

neživotné

zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl. dub
zakončené na mäkkú spoluhlásku stroj