Exponenicialna rovnica

5 na x2+6-11

2 odpovede
5^(x^2+6) - 11 = 0, či aká to je rovnica?
Neorzumiem zadaniu...
Prílohy:
Answer image
Komentáre:
Miroslav J.
Tá prvá rovnica je taká, ako ste napísali, alebo 5^(x^2+6)=11?
Anna S.
hlapec napísal, že chce riešiť rovnicu ale tam znamienko rovnosti - ja som mu tam napísala riešenie ak by to na znamenalo iba pre x na druhú a minus pred 11 bolo rovná sa......preto mu píšem, že ak pôvodná rovnica je v takom tvare ako som napísala, potom má moje riešenie. On asi vie z akého tvaru to opísal....a napísal to v tvare, ktorý ani nie je rovnica. V tých ďalších úlohách som mu doporučila, aby to mobilom odfotil a tak dal zadanie...Rovnicu, ktorú ste vy napísali by sme museli riešiť log
Anna S.
logaritmovaním...
Anna S.
no a nakoniec by x na druhú bol záporné - takže komplexné čísla a tie už nie sú v štánom vzdelávacom programe matematiky, takže sa povinne neučia ani na gymnáziu....
Anna S.
v ČR sa učia - majú inú dotáciu hodín matematiky...slovenskí žiaci môžu mať problém na prijímacích pohovoroch