Eva G.

Eva G.

Odpovedá do 1 hodiny, na 67% správ
67% 1 hod
Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Eva G.

Prijíma študentov
Skúšobná lekcia zadarmo

Doučovanie matematiky v Bratislave, v Rakúsku smer Heinburg, BAD

  • Od  20 €/hod
  • Preferované časy: poobede, večer, víkend
Cena Od 20 €/hod
Preferované časy: poobede, večer, víkend
Popis Typy lekcií Zodpovedané otázky

Popis

Matematiku milujem, je to moja práca a zároveň hobby.
Snažím sa viesť deti k logickému mysleniu a používaniu zdravého "sedliackeho" rozumu, meniť zložité na jednoduché. Matematika je ťažká iba vtedy, keď jej nerozumieme. Úspech prichádza precvičovaním.

Vyštudovala som matematiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Mám dlhoročnú prax. Odučila som syna s individuálnym študijným plánom na ZŠ s výbornými výsledkami, pokračujem s jeho výukou na SŠ.
Pripravím na prijímačky na 8-ročné gymnázium alebo strednú školu alebo doučím aktuálnu látku.
20e/hod osobne, prvá hodina zdarma

Typy lekcií

Skúšobná lekcia

Porozprávame sa o Vašich predstavách, pozrieme sa na látku, medzery, začneme riešiť príklady.

Zadarmo / 45 min
Štandardná lekcia

20 € / 60 min

Zodpovedané otázky (5)

Tento doučovateľ pomohol odpovedať na nasledujúce študijné otázky

Eva G.

matematika

Dobrý deň chcem vás poprosiť či by ste mi nepozreli či to mám dobre Ďakujem za ochotu Odpoveď vnútorný uhol 115,vonkajší uhol 245

Eva G.

trojuholnik

Vypočítaj odvesny a uhly v pravouhlom trojuholníku ak poznáme dĺžku prepony pravouhleho trojuholnika 46 cm. ďakujem

Eva G.

Lineárna závislosť vektorov

Dobrý večer, potrebovala by som pomôcť s výpočtom tejto úlohy. Vopred ďakujem. Zistite, či sú vektory (4,2,0,2), (2,2,2,1), (1,4,2,3) lineárne závislé nad Z5.

Eva G.

matematika

Dobrý deň chcem sa opýtať či to mám dobre 1, 12,4cm 2, 9,61cm2 3, 4,77cm2 4, 4,8cm2 5. 57,66cm2 6, 29cm3

Eva G.

matematika

Označ všetky pravdivé tvrdenia a) Polomer opísanej kružnice štvorcu je dížka uhlopriečky štvorca. b) Obsah štvorca s dížkou strany a vypočítame pomocou vzorca S= a. a. Do štvorca nemôžeme vpísať kružnicu. d) Susedné strany obdížnika sú na seba kolmé. e) Súčet vnútorných uhlov vo štvorci je 1800 f…