Ako na cudzie jazyky: Menej je viac

Ako na cudzie jazyky: Menej je viac

Publikované: 16. 8. 2022 Autor: Janka M.

Odkladanie povinností
Pozná to väčšina študentov. Treba odovzdať projekt alebo učiť sa na písomku, ale na všetko je čas, takže tesne pred dňom "D" začnem "makať". Má to tak väčšina ľudí, takže sa nemusíte kvôli tomu cítiť zle. Avšak len za predpokladu, že toto odkladanie povinností a nárazové učenie vám negatívne neovplyvňuje život, ak úlohy nakoniec skutočne splníte. To, že to nie je správny prístup, nemusím ani písať. Ale prečo je tomu tak?

Pozrime sa na túto problematiku z hľadiska cudzích jazykov. V škole sa žiak učí jeden alebo dva cudzie jazyky. Zvyčajne sa nepripravuje priebežne na hodiny, ale až na ohlásenú písomku (ak vôbec). V prípade, že ide o písomku zameranú na slovnú zásobu, sa žiak snaží deň pred písomkou "naliať si" do hlavy napr. 50 slov. Samozrejme, je to možné a žiak môže napísať písomku výborne. Ale čo potom? Koľko slov si zapamätá dlhodobo a koľko zabudne pár dní po písomke?

Známky
Prianím rodičov je, aby ich dieťa dosahovalo v škole nadpriemerné výsledky. Nie je to nič zlé, ale treba deti učiť aj to, že známka nie je všetko, dôležité je to, čo sa naučia. Ako im pomôžu v živote naučené slovíčka, za ktoré dostali 1, ak si ich o pár dní neskôr už nepamätajú? Ak sa dieťa sústredí len na známku, môžeme sa v triedach stretnúť s tým, že deti sú vystresované z písomiek a zo skúšania, lebo nechcú dostať zlú známku, aby ich doma nevyhrešili alebo aby neutrpelo ich sebavedomie. Málokedy ich trápi, že dobre nepochopili učivo alebo mu nevenovali dostatok času.

Menej je viac
Ako sa môžem učiť menej, ale naučiť sa viac? Dáva to zmysel? Na prvý pohľad možno nie, no v skutočnosti to funguje a je jedno, koľko máte rokov. Ak máte každý týždeň 3 hodiny voľného času, ktorý chcete využiť na štúdium cudzieho jazyka, je lepšie, ak nevyužijete všetko čas počas jedného dňa. Naopak, prínosnejšie je si tento čas rozdeliť do viacerých dní. Človek vďaka tomu nie je unavený a demotivovaný, postupuje po malých krokoch a obklopuje sa jazykom častejšie. Ak chcete svoje štúdium posunúť na vyššiu úroveň, môžete začať práve takto.