Author's photo
Kristina P.
chémia - sš

Molová hmotnosť

Dobrý deň potrebovala by som pomôcť s tým príkladom b) mne to vyšlo 934, 08.

Prílohy:
Question image
3 odpovede
avatar
Zmazaný účet
Máš zadané látkové množstvo uhličitanu vápenatého teda:
n=3,50kmol=3500mol
máš vypočítať hmotnosť m=?
Závislosť medzi hmotnosťou a látkovým množstvom ti udáva vzťah:
m=M*n
kde M je molová hmotnosť uhličitanu vápenatého, ktorú získaš z chemických tabuliek alebo z Mendelejevovej periodickej sústavy prvkom sčítaním mólových hmotností jednotlivých atómov danej zlúčeniny.
M= 100,0869kg/kmol
teda dosadením:
m=100,0869kg/kmol * 3,50kmol
m=350,304kg
m = n x M
m = 3,5 x 100
m = 350 kg
n -3,5 kmol-3500mol
m=3500mol* 100 g/mol
m= 350000g=350kg