ako rozdeľujeme podstatné mená?

1 odpoveď
1. všeobecné
názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)
2. vlastné
vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)

1. konkrétne
majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec)
2. abstraktné
sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)