Author's photo
Justína Č.
fyzika

Vyrovnanie teploty

Máme k dispozícii 2 dl vody na 20 stupňov Celzia a 1 dl vody na 80 stupňov Celzia. Aká je finálna teplota po zmiešaní?

3 odpovede
na výpočet použiješ kalorimetrickú rovnicu.

Q = m*c*delta t

takto vies do rovnosti dosadit Qodovzdane = Q prijate

m = hmotnost telesa
t = teplota
c = merna tepelna kapacita vody (pozries v tabulkach)

Qodovzdane = Q prijate

m1*c1*(t1-t) = m2*c2*(t2-t)

z toho uz iba matematicky vyjadris comu sa rovna t
https://sk.m.wikipedia.org/wiki/Kalorimetrick%C3%A1_rovnica
presne tak, ako píše kolega... kalorimetrická rovnica...

c1*m1*(t1 - t) = c2*m2*(t-t2)

keďže ide o vodu, tak ,,c" nás nezaujíma, aj tak sa to vykráti... hmotnosť vody m1 = 20 g, m2= 10 g ... teploty si dosadíš do rovnice, zaujíma nás ,,t" (t1, t2 vieš).