study questions

Študijné otázky

Rýchla pomoc s príkladom na domácu úlohu
alebo
Anonymný autor

slovna uloha sustava rovnic?

Dobry den, poprosim o postup riesenia: Žiaci fyzikálneho krúžku cestovali na exkurziu mikrobusom. Cestovné náklady na jedného žiaka boli 15 eur. Keby však obsadili aj posledné štyri voľné miesta v mikrobuse, náklady by sa znížili na 12 eur na žiaka. Koľko žiakov cestovalo mikrobusom na exkurziu?

Anonymný autor

slovna uloha sustava rovnic?

Žiaci cestovali na výlet mikrobusom, pričom náklady na jedného účasníka boli 15 eur. Keby obsadili v mikrobuse posledné 4 voľné miesta, náklady na účasníka by sa znížili o 3 eurá. Aké boli celkové náklady na dopravu mikrobusom?

Simona V.

Kombinatorika

Pomohli by ste mi? Študent xy sa pripravil na 7 z 11 otázok. pri odpovedí si náhodne vytiahne tri otázky. Aká je pravdepodobnosť, že na všetky 3 vytiahnuté otázky: zodpovie správne nevie odpovedať

Simona V.

Kombinatorika

Mohli by ste mi prosím pomoct s touto ulohou? na stole je 5 makových,6 slivkových a 7 tvarohových koláčov. Náhodne si vyberieme jede koláč. Aká je pravdepodobnosť, že tento koláč bude a) slivkový b) jablkový c) makový

Anonymný autor

Kružnica

Dobrý večer, potreboval by som pomoc s touto úlohou. Vopred ďakujem za každú pomoc. Zostrojte kružnicu k s daným polomerom r , ktorá prechádza bodom A a dotýka sa priamky b . Aký vzťah musí byť medzi polomerom r a vzdialenosťou bodu A od priamky b , aby daná úloha a/ mala viac riešení, b/…

Anonymný autor

Postupnosť

Dobrý deň, vedel by mi niekto pomôcť s nasledovnou úlohou? Viď v prílohe. Vopred ďakujem!

Anonymný autor

Funkcia

Daná je funkcia f: y=a.x^2 - 2. Vysvetlite ako a či závisí počet prienikov grafu f s x-ovou osou od parametra a. Vedeli by ste pomôcť s touto úlohou ?

Anonymný autor

Trojuholník

Urči obvod pravouhlého trojuholníka, ak dĺžka jednej odvesny je 75% dĺžky druhej odvesny a jeho obsah je 24cm2.

Eva Č.

Sveter bol dvakrát zľavnený, najskôr o 20% a potom ešte o 20% z novej ceny.

Teraz stojí 800 korún. Koľko stál pred prvým zlacnením? a)1280 b)1250 c)1200 d)1120 e)1000 Ďakujem krásne za vyriešenie a vysvetlenie danej úlohy. Eva