9 zábavných a vzdelávacích aktivít na učenie angličtiny pre deti

9 zábavných a vzdelávacích aktivít na učenie angličtiny pre deti

Publikované: 16. 2. 2023 Autor: Juraj S.

V dnešnej globalizovanej spoločnosti vám ovládanie viacerých jazykov, ktoré nie sú vaším materinským jazykom, môže priniesť množstvo osobných aj profesionálnych výhod. Schopnosť komunikovať s ľuďmi z iných krajín a kultúr je obohacujúcou súčasťou života a ovládanie angličtiny sa určite bude hodiť. Angličtina je druhým najrozšírenejším jazykom na svete, preto je u študentov obľúbenou voľbou. Z profesionálnych dôvodov môže ovládanie angličtiny priniesť výhodu na trhu práce, keďže mnohé spoločnosti dnes považujú globálny obchod a spoluprácu za hlavnú súčasť svojho obchodného modelu.

Učenie nového jazyka môže byť náročné najmä u malých deti. Nakoľko sa u nich ešte len rozvíjajú kognitívne a jazykové schopnosti, je nevyhnutné nájsť zábavné a pútavé spôsoby, ako ich učiť angličtinu. Použitím správneho prístupu a zdrojov sa deti môžu učiť angličtinu ľahšie a zábavnejšie. V tomto článku vám poskytneme zoznam zábavných metód, aktivít a zdrojov, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu hovoriť anglicky plynulo a sebaisto.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, prečo je rané jazykové vzdelávanie pre deti prospešné, môžete si prečítať náš blogový článok Dôležitosť raného jazykového vzdelávania.

Použitie hier

Hranie hier je skvelý spôsob, ako sa učiť angličtinu bez toho, aby ste si to uvedomovali! Deti sa môžu naučiť slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a rozprávanie a zároveň sa zabaviť. Môžete vyskúšať slovné hry, ako napríklad "I Spy" a "Оbesenec" na učenie nových slovíčok, alebo stolové hry, ako napríklad "Scrabble", na učenie gramatiky a štruktúry viet. Digitálne hry, ako napríklad aplikácie na učenie jazykov a vzdelávacie videohry, vzbudzujú u detí záujem a motiváciu. Napríklad populárna aplikácia na učenie jazykov Duolingo má zábavné a interaktívne rozhranie podobné hre.

Ďalšie zábavné hry, ktoré môžete použiť na spríjemnenie učenia sa anglického jazyka, nájdete nižšie. Tieto hry sú nielen zábavné, ale poskytujú deťom aj možnosť precvičiť si anglickú slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a hovorenie.

Slovník

Hra, v ktorej jedna osoba nakreslí obrázok anglického slova alebo slovného spojenia a druhá osoba sa snaží uhádnuť, o aké slovo alebo slovné spojenie ide.

Šarády

V tejto hre osoba predvádza anglické slovo alebo slovné spojenie bez toho, aby hovorila, a druhá osoba sa snaží uhádnuť, o aké slovo alebo slovné spojenie ide.

Slovná skladačka

Slovná skladačka je hra, v ktorej sú zakódované anglické písmená a dieťa ich musí rozlúštiť, aby vytvorilo slovo.

Vyhľadávanie slov

V hre Vyhľadávanie slov je k dispozícii mriežka s anglickými písmenami, v ktorej sú ukryté slová. Dieťa musí nájsť slová tak, že ich zakrúžkuje.

Bingo

Hra, v ktorej hráči dostanú mriežku anglických slov alebo obrázkov a vyvolávač náhodne vyvoláva slová alebo obrázky. Hráči musia na svojej mriežke označiť zodpovedajúce slovo alebo obrázok, až kým nemajú kompletný riadok.

Pamäťová zhoda

V hre Memory Match sú karty anglických slov položené lícom nadol. Dieťa musí otočiť dve karty a pokúsiť sa nájsť zodpovedajúce dvojice.

Zavesenie koša s ovocím

V tejto hre musí dieťa pomenovať rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré začínajú na každé písmeno abecedy. Zakaždým, keď pomenuje ovocie alebo zeleninu, dostane do závesného košíka kúsok papiera, kým sa košík nenaplní.

Inkorporátne multimédiá

Multimédiá môžu poskytnúť multisenzorický zážitok, ktorý zapojí zrak a sluch. Vaše dieťa sa môže učiť angličtinu pomocou piesní, videí, podcastov a interaktívnych webových stránok. Spievanie piesní je pre deti zábavný spôsob, ako sa naučiť nové slovíčka, zlepšiť výslovnosť a intonáciu. Videá a podcasty možno použiť na zlepšenie počúvania s porozumením, ako aj na oboznámenie detí s rôznymi prízvukmi a kultúrami. Interaktívne webové stránky, ako napríklad aplikácie na učenie jazykov a online kvízy, môžu z učenia angličtiny urobiť zábavný a interaktívny zážitok. Napríklad webová stránka British Council "LearnEnglish Kids" obsahuje širokú škálu interaktívnych hier, piesní, príbehov a videí, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli deťom učiť sa angličtinu zábavným a pútavým spôsobom.

Ďalším spôsobom využitia multimédií sú aplikácie na výučbu jazykov. K dispozícii je mnoho aplikácií na výučbu anglického jazyka, ktoré môžu byť skvelým doplnkom vzdelávania jazykov u vášho dieťaťa. Tieto aplikácie poskytujú zábavné a interaktívne hry a aktivity, ktoré môžu vášmu dieťaťu pomôcť pri učení sa anglickej slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a hovorenia. Obľúbené aplikácie na učenie anglického jazyka pre deti sú Duolingo, Lingokids a ABCmouse.

Nižšie nájdete zoznam aplikácií na výučbu anglického jazyka pre deti a ich prínos pre učenie vášho dieťaťa
 • Duolingo - populárna aplikácia na učenie jazykov, ktorá využíva rozhranie podobné hre, aby bolo učenie angličtiny zábavné a pútavé.
 • Lingokids - zábavná a interaktívna aplikácia, ktorá pomocou hier, piesní a videí učí anglickú slovnú zásobu a gramatiku.
 • ABCmouse - vzdelávacia aplikácia, ktorá obsahuje aktivity na výučbu anglického jazyka pre deti vo veku 2-8 rokov.
 • Zábavná angličtina - aplikácia, ktorá pomocou interaktívnych hier a videí učí anglickú slovnú zásobu, gramatiku a výslovnosť.
 • Mindsnacks English - aplikácia, ktorá obsahuje zábavné a pútavé hry, ktoré pomáhajú deťom učiť sa anglickú slovnú zásobu a gramatiku.

Urobte z toho skupinovú aktivitu

Učiť sa angličtinu s priateľmi je zábavnejšie ako sa učiť sám. Skupinové aktivity poskytujú deťom príležitosť komunikovať s rovesníkmi, precvičovať angličtinu v spoločenskom kontexte a učiť sa jeden od druhého. Hranie rolí a dramatické aktivity môžu deťom pomôcť precvičiť si konverzačné a komunikačné zručnosti, zatiaľ čo aktivity zamerané na rozprávanie príbehov im môžu pomôcť rozvíjať ich zručnosti v písaní a čítaní. Tímové súťaže, ako sú napríklad hláskovacie a jazykové hry, môžu byť zábavné a pútavé. Skúste napríklad zorganizovať súťaž v hláskovaní s kamarátmi vášho dieťaťa alebo si so skupinou detí zahrať divadelnú hru v angličtine. V našom blogovom príspevku Vyučovanie angličtiny pre deti nájdete tipy a triky na rôzne skupinové aktivity, ako aj ďalšie zábavné aktivity, ktoré deti vedia zaujať.

Používajte príklady z reálneho sveta

Učenie sa angličtiny môže byť pre deti dôležitejšie a zmysluplnejšie, ak vidia, ako sa dá použiť v reálnych situáciách. Rodičia a pedagógovia môžu pri výučbe anglickej slovnej zásoby používať nápisy, etikety, jedálne lístky a reklamy. Dá sa tak zapracovať na výslovnosti a komunikačných zručnostiach, ako aj na zlepšení zručností čítania a písania. Na precvičovanie angličtiny praktickým a pútavým spôsobom sa dajú využiť aj scenáre z reálneho života, napríklad nakupovanie, objednávanie jedla a pýtanie sa na cestu. Dieťa môžete vziať na nákup potravín a požiadať ho, aby si prečítalo etikety a identifikovalo rôzne potraviny a prísady.

Vytvorte na učenie pozitívne prostredie

Vytváranie pozitívneho a priaznivého učebného prostredia je nevyhnutné pre úspešné vzdelávanie. Chváľte úsilie svojho dieťaťa a oslavujte jeho pokroky. Poskytujte mu spätnú väzbu, ktorá by mala byť konštruktívna a podporte ho. Pri vytváraní pozitívneho učebného prostredia je tiež veľmi dôležité riešiť problémy a prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri učení sa anglického jazyka, ako napríklad jazyková úzkosť, kultúrne rozdiely a poruchy učenia. Povzbudzujte svoje dieťa, aby robilo chyby a učilo sa z nich, a vytvorte prostredie na učenie, ktoré je uvoľnené, pozitívne a zábavné. Zakomponujte učenie angličtiny do každodenných činností vášho dieťaťa a povzbudzujte ho, aby hovorilo a používalo angličtinu v každodennom živote.

Čítajte anglické knihy

Čítanie anglických kníh je skvelý spôsob, ako si zlepšiť slovnú zásobu, porozumenie textu a zručnosti písania. Pomáha tiež deťom lepšie si osvojiť anglický jazyk a rozvíjať si úctu k anglickej literatúre. Existuje mnoho anglických kníh určených pre deti, od obrázkových kníh pre malé deti až po knihy v kapitolách pre staršie deti. Skvelým spôsobom sú anglické preklady obľúbených kníh vášho dieťaťa alebo anglické verzie populárnych rozprávok.

Príklady detských anglických kníh, ktoré sú zábavné a poučné:
 • Kocúr v klobúku od Dr. Seussa - klasická detská kniha, ktorá je skvelá na výučbu anglickej slovnej zásoby a čítania s porozumením.
 • Goodnight Moon od Margaret Wise Brownovej - obľúbený príbeh na dobrú noc, ktorý je skvelý na výučbu anglickej slovnej zásoby a základných vetných štruktúr.
 • The Very Hungry Caterpillar (Veľmi hladná húsenica) od Erica Carleho - zábavná a farebná obrázková kniha, ktorá je skvelá na výučbu anglických slovíčok a počítania pre mladšie deti.
 • Knihy o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingovej - obľúbená séria kníh, ktorá je skvelá na výučbu čítania s porozumením a písania v angličtine pre deti a mládež.
 • The Lion, the Witch, and the Wardrobe (Lev, čarodejnica a skriňa) od C. S. Lewisa - klasická detská kniha, ktorá je skvelá na výučbu anglickej slovnej zásoby a zručností v písaní.

Sledovanie anglických televíznych relácií a filmov

Sledovanie anglických televíznych relácií a filmov môže byť zábavným spôsobom, ako zlepšiť počúvanie a porozumenie, ako aj oboznámiť deti s rôznymi prízvukmi a kultúrami. Môže tiež pomôcť deťom učiť sa angličtinu prirodzenejším a autentickejším spôsobom. Existuje mnoho anglických televíznych programov a filmov určených pre deti. Najdôležitejšie je však vybrať niečo, čo zodpovedá veku, záujmom a cieľom učenia sa vášho dieťaťa. Titulky môžu vášmu dieťaťu porozumieť dialógom a zlepšiť jeho čitateľské zručnosti.

Nižšie nájdete zoznam anglických televíznych relácií a filmov, ktoré sú zábavné a vzdelávacie pre deti rôzneho veku:
 • Dora the Explorer - obľúbená televízna relácia pre malé deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktorá učí anglickú slovnú zásobu a základné vetné štruktúry.
 • Peppa Pig - populárny televízny seriál pre malé deti od 3 do 5 rokov, ktorý dieťa naučí základnú anglickú slovnú zásobu a štruktúru viet.
 • Sesame Street - klasický detský televízny seriál, ktorý je skvelý na výučbu anglickej slovnej zásoby, gramatiky a sociálnych zručností, vhodný aj pre deti od 3 do 5 rokov.
 • Toy Story movies - zábavná a pútavá séria filmov pre deti od 5 rokov, ktorá je skvelá na zlepšenie schopnosti počúvať a porozumieť anglickému jazyku.
 • Filmy o Harrym Potterovi - veľmi populárna filmová séria pre málo staršie deti od 7 rokov, ktorá je skvelá na zlepšenie počúvania a porozumenia anglického jazyka. Odporúčaná veková hranica sa s pribúdajúcimi filmami zvyšuje, preto odporúčame divákom obozretnosť.

Navštevujte kurzy anglického jazyka

Ak nie ste rodený Angličan alebo sa pri výučbe angličtiny svojho dieťaťa necítite pohodlne, skvelou voľbou môže byť navštevovanie kurzov anglického jazyka. Jazykové kurzy poskytujú štruktúrované a podporné vzdelávacie prostredie s vyškolenými odborníkmi, ktorí môžu vášmu dieťaťu pomôcť efektívne sa učiť angličtinu. Získa tiež príležitosť komunikovať a hrať sa s inými študentmi angličtiny a precvičovať si angličtinu v spoločenskom kontexte. Ak hľadáte lekcie angličtiny vo vašom meste, môžete si na internete vyhľadať kurzy angličtiny alebo lekcie angličtiny, za ktorými nasleduje "vaše mesto", napríklad Kurzy angličtiny Bratislava alebo Lekcie angličtiny Žilina.

Nájdite si lektora angličtiny

Nájdenie doučovateľa, ktorý bude vášmu dieťaťu pomáhať pri učení, môže byť cenným zdrojom osobných aj vzdelávacích informácií. Pri rozhodovaní o doučovateľovi eje dôležité hľadať takého, ktorý sa zhoduje s jeho záujmami, osobnosťou a učebnými potrebami, pretože to určí, do akej miery môže dieťa z doučovania profitovať. Okrem toho, že dobrý doučovateľ pomáha vášmu dieťaťu v procese učenia, môže mu tiež pomôcť zlepšiť jeho sebavedomie, pretože má vzor, ku ktorému môže vzhliadať a hľadať u neho oporu. Ak si chcete nájsť online doučovanie alebo osobného doučovateľa v mieste bydliska, môžete vyhľadávať prostredníctvom webových stránok alebo platforiem pre doučovanie, napríklad pomocou vyhľadávacích výrazov ako "doučovanie Košice" alebo "učiteľ jazykov Nitra".

Pre viac informácií o tom, ako môže osobný učiteľ pomôcť vášmu dieťaťu s pokrokom a sebadôverou pri učení sa anglického jazyka, si prečítajte náš blogový príspevok na tému Prínosy individuálneho doučovania angličtiny pre deti.

Záver

Na záver možno povedať, že učenie angličtiny môže byť pre deti zábavou a pútavým zážitkom. V tomto článku sme si prešli množstvo metód učenia vrátane hier, multimédií, skupinových aktivít, príkladov z reálneho sveta, vytvárania pozitívneho prostredia na učenie, čítania anglických kníh, sledovania anglických televíznych relácií a filmov, navštevovania kurzov anglického jazyka, hľadania doučovateľa a používania aplikácií na učenie anglického jazyka. Ak vyberiete metódy výučby, ktoré sú vhodné pre vás a vaše dieťa, už za krátky čas začnú hovoriť anglicky plynulo a sebavedomo! Nezabudnite, že kľúčom k úspechu je, aby sa učenie angličtiny stalo súčasťou každodennej rutiny vášho dieťaťa a aby ste ho pozitívnym posilňovaním povzbudzovali k používaniu angličtiny v každodennom živote. A predovšetkým: aby vás to bavilo. Veselé učenie!