Ukončené VŠ vzdelanie odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo anglistika a germanistika a manažment, skúsenosti a záujem, inšpiratívne hodiny; kvalita odlišuje!Mgr. Eva N.

Eva N MSc
Účet overený:
anglický jazyk, nemecký jazyk
Bratislava, 81104
Doučuje aj cez skype / internet
doobeda, poobede, večer, víkend,
100% zodpovedaných správ
2h priemerná rýchlosť odpovede

Kto som? Prečo vyučujem anglický a nemecký jazyk?

• Som absolventkou štúdia anglistiky a germanistiky v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktoré som ukončila s titulom "Mgr.";
• Som absolventkou 2-ročného denného prezenčného štúdia v odbore Manažment ľudských zdrojov a organizačná analýza na univerzite King´s College v Londýne, ktoré som ukončila s vyznamenaním a titulom "MSc.";
O King´s College London a rebríček univerzít v Británii pozrite: https://www.kcl.ac.uk/business/index.aspx; https://www.ukuni.net/uk-ranking/overall
• Pracovala som ako prekladateľka, tlmočníčka, lektorka cudzích jazykov a slovenského jazyka a v oblasti manažmentu ľudských zdrojov;

Ešte niečo o mne ...
• 4 roky bol mojim domovom Londýn;
• Zastupujem komunitu absolventov univerzity King´s College na Slovensku, som King’s College Alumni Leader for Slovakia;
• Niekoľko rokov vediem skupinové a individuálne kurzy so zameraním na obchodnú a všeobecnú angličtinu;
• Pripravujem študentov na skúšky k jazykovým certifikátom udeľovaných univerzitou v Cambridge;

Mám referencie?
• Referencie a kópie dokladov o vzdelaní poskytnem po vyžiadaní.

Čo robím okrem výučby jazykov?
• Pracovala som ako autor maturitných úloh z anglického jazyka pre Národny ústav certifikovanych meraní v Bratislave; Čo je NÚCEM? Pozrite stránku www. nucem.sk
• Mám niekoľkoročné skúsenosti s prekladmi odborných právnych textov pre dve medzinárodné advokátske kancelárie v Bratislave;

Učím deti?
• Áno, anglický jazyk učím aj svoje dve deti, teda práca s deťmi mi nie je cudzia;
S deťmi cvičím aj čítanie textu s porozumením, logické úlohy a nácvik grafomotorických zručností v slovenčine alebo angličtine.

Učím aj nemecký jazyk?
• Som absolventkou germanistiky v odbore prekladateľstvo - tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK a v kontakte s nemeckým jazykom som od detstva. Doučím aj nemecký jazyk.

5 vecí, ktoré by ste mali ešte vedieť o spôsobe výučby:

1. Používa sa často eklektický prístup k výučbe, t.j. podľa potreby a zamerania študentov prvky vybraných metód s cieľom efektívne a úspešne zlepšiť jazykové kompetencie.

2. Využívam vystavenie prirodzenému jazyku v podobe autentického materiálu, hranie rolí, hry, úlohy zamerané na riešenie problému (prvky metódy CBLT, metóda sa zameriava na riešenie problémov v špecifických situáciách, s ktorými sa študenti stretávajú a potrebujú zvládať po jazykovej stránke, čo kontrastuje s náplňou kurzov všeobecnej angličtiny, nemčiny, ktoré často vedú k cieľu rozprávať presne a zrozumiteľne, rozumieť a nebáť sa hovoriť menej úspešne).

3. Využívam aj ďalšie inovatívne a aktivizačné metódy, napríklad v prípade zamerania na odborný jazyk manažmentu metódu CLIL, čo je obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie.

4. Vytváram tvorivú a uvoľnenú atmosféru, posilňujem v študentoch pocit, že to, čo sa naučia naozaj využijú.

5. Motivujem študentov k zlepšeniu jazykových zručností aj prostredníctvom využívania moderných informačných zdrojov.

3 zaujímavé témy na (skupinové) konzultácie v angličtine:

• Ako zvládať stres? Existuje dobrý stres? Ako úspešne pripraviť prezentáciu v anglickom jazyku a realizovať ju... Aký význam má pri prezentácii reč tela?

• Ako sa pripraviť na pracovný pohovor v anglickom jazyku? Ako vidí a hodnotí kandidáta personalista?

• Motivácia, pracovná spokojnosť. Čo motivuje zamestnancov pri plnení pracovných úloh? Pracujú motivovaní zamestnanci efektívnejšie? Je finančná odmena hlavným motivátorom? Sú spokojní zamestnanci výkonnejší?

Čo ponúkam?
• Cudzojazyčné vzdelávanie so zameraním na manažment ľudských zdrojov, zvládnutie pracovného pohovoru, prípravu a jazyk prezentácií, špecializované sedenia na zlepšenie písomnej komunikácie - popis grafov, tabuliek, písanie reportov a návrhov, životopisu, hodiny zamerané na jazykové prostriedky a realizáciu prezentácií;

• Opakovanie vybraných gramatických javov, konverzácia na vybrané témy, precvičovanie potrebných gramatických javov na skúšky alebo testy, pomoc pri písaní esejí, kontrola esejí;

• Príprava na štátne záverečné skúšky, aj so zameraním na prekladateľstvo, tlmočníctvo, ekonómiu na Štátnej jazykovej škole;

• Špecializované jazykové vzdelávanie v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a organizačnej analýzy so zameraním napríklad na motiváciu, teórie motivácie, tímovú prácu, emočnú prácu, vzdelávanie, metódy výberu zamestnancov, pracovný pohovor, spôsoby riadenia organizácií, rôzne typy práce;

•Teória a prax odborného prekladu;
Preklady a korektúry odborných textov z oblasti manažmentu.

• Poradenstvo pri výbere vysokej školy, študijného odboru a ubytovania v Británii, komunikácia so zástupcami univerzít, pomoc s vyplnením potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úradných prekladov do angličtiny.

Nie som si istý-á, či vôbec má zmysel ozvať sa, alebo koľko to bude stáť...???
• Neváhajte ma kontaktovať s otázkou, rada odpoviem každému záujemcovi.
Odpovedám na KAŽDÚ požiadavku, snažím sa vyjsť v ústrety.

Záverom ako motiváciu uvádzam citát ...

“An investment in knowledge always pays the best interest.”
― Benjamin Franklin

Kontaktný formulár


Napísať referenciu